"Moto-Fenix" DOO

"Moto-Fenix" DOO

петак, 23. децембар 2011.

Geomehanički elabort ( DETALJNI INŽENJERSKO-GEOLOŠKI USLOVI IZGRADNJE OBJEKTA)

-PRUŽANJE USLUGE-
Izrade detaljnog geomehaničkog elaborata za potrebe legalizacije objekata ( DETALJNI INŽENJERSKO-GEOLOŠKI USLOVI IZGRADNJE OBJEKTA)
koji obuhvata:
- izrada potrebnog broja bušotina ( zavisno od objekta ili površine koja treba da se ispita) sa uzimanjem uzoraka za potrebe laboratorijskog ispitivanja
- laboratorijsko ispitivanje uzoraka sa rezultatima ispitivanja
- izrada elaborata detaljnih inženjersko-geoloških uslova

Нема коментара:

Постави коментар